CHOPN problémy s dýcháním

Co je CHOPN? 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné onemocnění dolních cest dýchacích, u něhož má pacient omezený průtok vzduchu v průduškách. Vzniká na základě vysoce zánětlivé reakce na škodlivé látky a plyny ve vdechovaném vzduchu.


CHOPN postihuje dolní cesty dýchací, periferní průdušky (obstrukční bronchiolitida), plicní parenchym (emfyzém) a plicní cévy (plicní hypertenze). Zjednodušeně řečeno jde o určitou kombinaci chronické bronchitidy a rozedmy plic.


Při nemoci dochází k zužování a následně ucpávání průdušek, což se projevuje zvýšeným odporem proudění vzduchu při vydechování. Tímto je omezena přirozená výměna kyslíku a kysličníku uhličitého v plicích. Prasklé plicní sklípky pak tvoří rozedmu a zanícené, zúžené a zahleněné průdušky způsobují zánět průdušek. 

Koho CHOPN postihuje

CHOPN patří mezi velmi časté onemocnění, ročně je zaznamenáváno až 300 tisíc pacientů jenom v České republice a dle odhadů zhruba stejný počet lidí touto nemocí trpí, aniž by o tom věděli. Celosvětově je pak počet pacientů, trpících CHOPN zhruba 600 milionů.


Pro více jak 3 tisíce lidí ročně v ČR se tato nemoc bohužel stane smrtelná, ve světě je úmrtnost až u 3 milionů lidí a tato hrozivá čísla každoročně narůstají. Častěji se nemoc projevuje u mužů, nejčastěji však bez ohledu na pohlaví pacienta jsou nemocí postižení silní kuřáci.


Nemoc se může vyvíjet až desítky let a její vývoj se zdá být nenápadný. To má za následek, že pacienti často přichází ke svým lékařům pozdě až v pokročilých stádiích, kdy je léčba obtížnější a mnohonásobně nákladnější. V počátečním stádiu lidé často CHOPN zaměňují za astma nebo projevům nevěnují zvýšenou pozornost. Příznaky rozhodně nepodceňujte

Chronická obstrukční plicní nemoc