Léčba CHOPN

Léčba CHOPN

UPOZORNĚNÍ: Tyto stránky mají pouze informativní charakter, pro stanovení diagnózy a následné léčby je nutno váš zdravotní stav konzultovat s vaším praktickým nebo ošetřujícím plicním lékařem!


Nejdůležitější je myslet na PREVENCI a včas zabránit vývoji nemoci. Vyhýbejte se rizikovým faktorům vedoucím ke vzniku této nemoci. 


V souvislosti s onemocněním CHOPN je v současné době celosvětová medicína na takové úrovni, že není možné CHOPN zabránit, ale pouze zpomalit zhoršování nemoci přesto, že samotná léčba bývá většinou nákladná. Důležité je při podezření a pozorování příznaků ihned navštívit lékaře a projít důkladným vyšetřením funkce plic u plicního lékaře, který stanoví přesnou diagnózu a vyhodnotí, ve kterém stádiu se CHOPN nachází.


Následují další testy, jako například několikaminutový test chůze a zkoumání souvislostí se srdečním onemocněním či bronchiálním astmatu. Lékař se zaměří například na intenzitu příznaků a počet zhoršení příznaků za poslední rok. Pouze množstvím testů lékař určí přesnou diagnózu a zařadí nemoc do konkrétního typu CHOPN. Samotná léčba CHOPN se liší právě podle přesně stanovené diagnózy dle stádia CHOPN, ve kterém se pacient nachází.


Cílem léčby je:

  • zmírnění příznaků
  • zpomalení vývoje nemoci
  • zlepšení kvality života pacienta

Léky a léčivé prostředky

(liší se dle aktuálního stavu pacienta)

  • Bronchodilatancia
  • zvětšují průsvit průdušek
  • Mukolytika

rozpouští hleny, usnadňují vykašlávání

  • Antibiotika

při infekci plic

  • Imunopreparáty

očkování pro aktivní imunizaci

  • Dechová rehabilitace

dechová cvičení s lékařem nebo doma dle pokynů lékaře

  • Oxygenoterapie

inhalace kyslíku pomocí kyslíkového koncentrátoru


UPOZORNĚNÍ: Pouze váš ošetřující lékař může určit vhodné léčebné prostředky. Pro úspěšnou léčbu kyslíkovou terapií (oxygenoterapie) se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, který vám doporučí vhodný způsob podání a průtok kyslíku v litrech za minutu.


Léčba se liší dle stavu pacienta (aktuální stádium CHOPN a typ CHOPN), průběh může být následující:

1) Odstranění rizikových faktorů

(kouření, znečištěné prostředí, infekce dýchacích cest)

2) Podání inhalovaných léků, je kladen velký důraz na správnou techniku inhalace

3) Zvýšení tolerance při tělesné zátěži

(plicní rehabilitace – dechové cvičení, kyslíková terapie)

4) Zlepšení kvality života

(doporučená fyzická aktivita, diety)

5) Nasazení léků dle konkrétního typu CHOP

(bronchodilatační léky, inhalační kortikoidy)

6) Domácí kyslíková terapie, umělá plicní ventilace, plicní transplantace… (u pokročilejších stádií)


Pacient by měl myslet na důsledné dodržování předepsané léčby, především přestat kouřit tabákové výrobky, správně inhalovat předepsané léky a vyhýbat se místům se znečištěným ovzduším. K léčbě je vhodné také praktikovat dechová cvičení dle pokynů lékaře.


V pozdějších stádií CHOPN bývá pacientovi přímo doporučován kyslíkový koncentrátor, který je vhodný i jako prevence a to nejen proti CHOPN nebo může být pacient také hospitalizován na jednotce intenzivní péče.


Výbornou prevencí a léčbou je kyslíková terapie (oxygenoterapie), tedy léčba pomocí inhalace kyslíku. Kyslíkovou terapii lze nasadit v kterémkoliv stádiu CHOPN.

Léčba CHOPN kyslíkem