Příčiny CHOPN

Příznaky CHOPN

Vlhký kašel

V porovnání s astma, kdy je kašel většinou suchý a dráždivý je kašel při CHOPN vlhký a je doprovázen většinou vykašláváním hlenů.


Dušnost

Bývá zpravidla až od II. stádia nemoci, objevuje se při fyzické námaze a bývá doprovázena právě kašlem a vykašláváním.


U pokročilejších stádií III až IV pozorujeme:

  • fyzickou slabost
  • ztrátu hmotnosti
  • svalovou atrofii (ubývání svalstva)


Hlavními rizikovými faktory ke vzniku CHOPN jsou: 

  • kouření
  • znečištěné ovzduší
  • genetická predispozice
  • prach a chemické výpary např. v pracovním prostředí


Nejčastěji se CHOPN projevuje u lidí od 40. let výše.


Častý zápal plic nebo astma také může vést ke vzniku chronické obstrukční plicní nemoci.

Stádia onemocnění

I. Lehké

Chronický kašel, vykašlávání (kašel nemusí být přítomný), zhoršená funkce plic, často se příznakům nevěnuje pozornost.


II. Středně těžké

Chronický kašel, vykašlávání (kašel nemusí být přítomný), dušnost, pozorování náhlého zhoršení příznaků.


III. Těžké

Chronický kašel, vykašlávání (kašel nemusí být přítomný), silná dušnost, pozorování náhlého zhoršení příznaků.


IV. Velmi těžké

Zhoršení celkové kvality života, velmi silná dušnost, výrazné zhoršení příznaků, může dojít k ohrožení života.


Při těžkém stádiu CHOPN pacient pozoruje silnou dušnost už při lehké tělesné zátěži, například při obyčejné chůzi po rovině. Při velmi těžkém stádiu CHOPN se stav zhoršuje a dušnost se objevuje i při běžných aktivitách, jako je oblékání a každodenní činnosti v domácnosti. Vnímání dušnosti je u každého individuální, lze si ji orientačně ověřit dle pětistupňového hodnocení dušnosti.


Stupně dušnosti:

I. zadýchávání jen při vyšší fyzické námaze (běh, cvičení)

II. zadýchávání při chůzi do mírného kopce či rychlé chůzi

III. pomalejší chůze než jiní lidé stejného věku, nutné zastávky pro dýchací potíže

IV. po 100 metrech chůze po rovině je třeba nutná přestávka

zadýchávání i při běžné činnosti jako je oblékání

Stádia CHOPN